Navrhneme systém řízení cash flow a controllingu a realizujeme implementaci.

Finanční poradenství a controlling

V rámci finančního poradenství nabízíme realizaci služeb zahrnující zejména:

  • návrh nejvhodnějšího způsobu financování Vaší společnosti, sdružení či projektu;
  • zastupování při sjednávání podmínek s financujícím subjektem;
  • zajištení financování;
  • žádosti o poskytnutí úvěru;
  • sepsání smluvní dokumentace týkající se financování;
  • zajištění ocenění závodu či jiných finančních investic;
  • vytvoření metodiky pro zpracovávání Business Plánu;
  • zpracování Business Plánu;
  • příprava návrhu manažerských výkazů.

Na základě Vašich požadavků navrhneme systém řízení cash flow a controllingu a realizujeme implementaci těchto projektů přímo ve Vašem podniku.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek