Nabízíme komplexní a bezstarostné zajištění zrušení společnosti a profesionální výkon funkce likvidátora.

Likvidace společnosti

V případě Vašeho rozhodnutí o ukončení podnikatelské činnosti Vám nabízíme komplexní a bezstarostné zajištění zrušení společnosti, její likvidace, vypořádání neukončených obchodních vztahů, až po úplný výmaz z obchodního rejstříku.

V rámci procesu likvidace Vám zajistíme profesionální výkon funkce likvidátora.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek