V rámci akvizice a fúze bereme zřetel jak na ekonomický aspekt transakce, tak na aspekt právní a daňový.

M&A (akvizice a fúze)

V rámci procesu akvizice je vhodné brát zřetel jak na ekonomický aspekt transakce, tak na aspekt právní a daňový. Za účelem sladění všech těchto aspektů jsou mnohdy vytvářeny složitější či méně složité transakční struktury.

Při realizaci akvizičních transakcí nabízíme:

 • zpracování Informačního memoranda;
 • strategické poradenství – exit planning;
 • vyhledávání strategického či finančního investora;
 • prodeje závodu nebo jeho části;
 • zprostředkování financování;
 • indikativní ocenění společností;
 • zajištění ocenění společností pro účely prodeje/nákupu firmy;
 • strukturování transakcí;
 • kompletní navržení a zajištění přeměn a transakcí se závodem (sloučení, splynutí, rozdělení, převody jmění, vklad, koupě a prodej závodu);
 • přípravu společnosti na due diligence (proces systematického získávání a oceňování informací s cílem identifikovat a zvládat rizika spojená s určitou majetkovou transakcí);
 • zpracování Business Plánu;
 • zastupování prodávajícího/kupujícího v procesu due dilligence;
 • zastupování prodávajícího/kupujícího při vyjednávání akviziční dokumentace.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek