Komplexní servis včetně právního, daňového a účetního poradenství.

Podnikové poradenství

Nabízíme Vám komplexní servis pro podnikatele či provozovatele neziskových organizací včetně právního, daňového a účetního poradenství.

Zakládání společností či jiných právnických osob

Nabízíme Vám posouzení a doporučení nejvhodnějšího typu společnosti či jiného subjektu s ohledem na Vaše podnikatelské záměry, dále sepsání zakladatelských či společenských smluv, stanov společnosti, občanských sdružení, či spolků, návrhů na zápis do příslušných rejstříků. Připravíme všechny další potřebné listiny, zprostředkujeme znalecké ocenění v případě nepeněžitých vkladů. Zajistíme registraci a vyřídíme potřebná jednání na příslušných úřadech (Obchodní rejstřík, Živnostenský úřad, Finanční úřad, Katastrální úřad aj.).

Převody obchodních podílů, akcií

Nabízíme zpracování potřebné smluvní dokumentace a veškerých souvisejících a potřebných listin včetně podání registrace změny v Obchodním rejstříku či jiných rejstřících.

Smluvní dokumentace

Podle Vašich potřeb připravíme potřebnou smluvní dokumentaci, jejíž potřeba vzniká při běžném provozu podniku či sdružení – například pracovní smlouvy a dohody, manažerské smlouvy, smlouvy o půjčkách a úvěrech, dohody o hmotné odpovědnosti, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o dílo, uznání dluhu, smlouvy o postoupení pohledávek, dohody o narovnání atd.

Účetní poradenství

Našim klientům nabízíme účetní poradenství při řešení problémů, které se mohou vyskytnout ve Vaší společnosti v této oblasti, přípravu účetních směrnic. Pomůžeme Vám ze zpracováním konsolidované účetní závěrky a komunikací s finančními auditory.

Daňové poradenství

Naše služby zde zahrnují vedle konzultací a návrhů také zajištění odborného písemného stanoviska daňového poradce k problematice, kterou klient řeší.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek