Spolupráce v oblasti organizačně-právních činností pro orgány společnosti.

Poradenství pro orgány společnosti

Nabízíme Vám spolupráci v oblasti organizačně-právních činností pro orgány společnosti jako je valná hromada, jednatelé, představenstvo, dozorčí rada či orgány jiných právnických osob včetně neziskových, které mohou zahrnovat následující konkrétní činnosti či výstupy:

  • organizaci ročních řádných valných hromad společnosti včetně přípravy všech relevantních dokumentů;
  • monitorování zákonných změn zakladatelských dokumentů včetně zapracování těchto změn do zakladatelské dokumentace společnosti;
  • monitorování zákonných povinností jednatelů, představenstva, dozorčí rady včetně rozšířených povinností vyplývajících případně z ustanovení společenské smlouvy, stanov společnosti či usnesení valné hromady;
  • přípravu, organizaci zasedání jednatelů, představenstva a dozorčí rady dle plánu pravidelných zasedání těchto orgánů včetně vyhotovení zápisů;
  • zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s § 66a) odst. 9 Obch.zák.;
  • vyhotovení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti;
  • zpracování zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady;
  • vyhotovení výroční zprávy společnosti.

©2014-2024 QUIN.cz tiráž mapa stránek